Tải Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Điện Ebook PDF

Hôm nay cùng chia sẻ với bạn tài liệu học tiếng Anh chuyên ngành Điện.
Giáo trình Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện dành cho học sinh và sinh viên chuyên ngành điện, được học tiếp sau khi đã học phần tiếng Anh giao tiếp. Vì lí do đó, nhiều phần ngữ pháp trong sách này đã không được nhắc lại. Là sách dành cho chuyên ngành, nên các từ trong sách đã được lặp đi lặp lại nhiều lần để cho người học dễ nhớ từ hơn.
Cấu tạo của cuốn sách gồm:
1. Vocabulary
2. Grammar
3. Reading comprehension
4. Exercises

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

DOWNLOAD & READ

Leave a Reply

Your email address will not be published.