Bóng đèn bulb 3w, 5w, 7w,9w, 12w kín nước(chống nước) a.s trắng và vàng

7.000 

Buy product