Máy móc thiết bị

Máy đột AMADA

MÁY CHẤN AMADA, TRUBEND có thể chấn giá kệ đến 4 mét

Máy sản xuất ống gió

Robot hàn tự động

Máy hàn tig tự động, máy hàn điểm...