Máy móc thiết bị

Máy đột AMADA EMZ 3510

Đột thép độ dày 2 mm, inox, đồng nhôm

MÁY CHẤN AMADA, TRUBEND có thể chấn giá kệ đến 4 mét

Máy sản xuất ống gió
Máy tạo mí, ghép mí, hàn tig tự động

Robot hàn tự động

Máy hàn tig tự động, máy hàn điểm...